Vinfast VF8 gặp tai nạn chỉ ra yếu tố chỉ có Vinfast và Volvo làm được tại Việt Nam

Vinfast VF8 gặp tai nạn chỉ ra yếu tố chỉ có Vinfast và Volvo làm được tại Việt Nam

Thông tin khác