Video

Trải nghiệm MG ZS: đúng giá trị, không Xôi Lạc TV

Nếu là 1 người quan tâm tới thương hiệu và chấp nhận trả giá cao hơn để phục vụ cho điều đó thì MG ZS khó là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nếu quan tâm giữa tương quan chi phí bỏ ra và giá trị nhận lại thì Zs là 1 trong những mẫu xe mang lại giá trị cao nhất. Hay nói cách khác là đúng giá trị. Mẫu xe này cũng không gặp hiện tương “Xôi Lạc” để nhận xe sớm như nhiều mẫu xe khác. […]