Trải nghiệm Vinfast VF8 trên đường phố: nhiều ưu nhưng cũng không thiếu nhược điểm

Sau một tháng trải nghiệm Vinfast VF8 trên đường phố. Ở video này Xế Cộng sẽ chia sẻ về ưu, nhược điểm của mẫu xe này ở điều kiện giao thông đông đúc, trong thành phố sẽ như thế nào?

Xế Cộng

Thông tin khác